YAO-MIN CHIANG
Job Title Professor
Name YAO-MIN CHIANG
Office Tel No. 88595
Email yaominchiang@ntu.edu.tw
Teaching Field Corporate Finance、Real Estate Finance