Staff

Job Title Name Email Office Tel No. Duties
Job Title Name Email Office Tel No. Duties
Assistant Tsai-Tung Wang flora@nccu.edu.tw #88591    
Assistant Wei-Feng Wang finance@nccu.edu.tw #88592